วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 12

สัปดาห์นี้ อาจารย์ได้ทบทวนเนื้อหา
ในเรื่องของ Search Engine
และได้เรียนรู้ในเรื่องของการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม

ขอบคุณมากคร้า~~

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น