วันเสาร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 15

การเรียนในสัปดาห์นี้ ได้ฝึกทักษะการวิเคราะห์
ข้อมูลทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างแผนภูมิ
แผนภาพ และแผนสถิติ ผ่านโปรแกรม
Microsoft Excel


สุดท้ายก็ได้การบ้านไป
ทำแผนภูมิมา5แบบ

เหอๆ...จัดไปคะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น