วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 9

สัปดาห์นี้ ไม่มีการเรียน การสอน คร้า

เหอๆ...

แบบว่า เป็นสัปดาห์ของการสอบกลางภาคเรียน

ชิวๆ~~

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น