วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 10

ในสัปดาห์นี้ มีการสอบเก็บคะแนนกลางภาคเรียน
ในเรื่องราวของ Blog การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
การใช้โปรแกรม Mind Manager เป็นต้น


เหมือนจะทำได้นะคะ ไปๆมาๆ ไม่ได้ซะงั้น

หุหุ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น